Les autoritats sanitàries fan recomanacions preventives amb motiu del COVID-19. Per això, hem determinat uns protocols específics de prevenció amb l’objectiu de garantir la seguretat i tranquil·litat dels nostres treballadors i clients de cara a la nostra obertura del 9 al 12 d’abril i així reduir la probabilitat de propagació.Tot seguit us els donem a conèixer:

Transparència i informació

L’establiment està realitzant un seguiment continu i exhaustiu de l’evolució de la situació sanitària per garantir la màxima transparència i informació als clients. En cas de detecció de casos a la zona o al mateix establiment, es seguiran les mesures i els mecanismes d’informació que dictaminen les autoritats sanitàries.

De forma voluntària, i en funció de com evoluciona la situació, els clients poden disposar d’informació genèrica sobre què és el COVID-19 i com protegir-se d’ell.

A banda, disposem dels números de telèfon dels centres de salut, emergències, metges i hospitals privats, per sol·licitar assistència o informació per a qualsevol dels nostres clients que presenti símptomes.

Mesures d’higiene preventives

Mesures establertes al nostre hotel:

  • Extremar les mesures d’higiene amb l’augment de la freqüència en la neteja i desinfecció de les instal·lacions, tals com superficies, poms de portes, mobles, lavabos, terra, etc. El virus s’inactiva amb desinfectants comuns als pocs minuts.
  • Ventilació adequada dels diferents espais.
  • Les peces tèxtils es netegen en cicles de rentat complets a 60-90 Cº. Per a la manipulació de les peces tèxtils “brutes” s’utilitzen guants.

Recomanacions per als nostres clients:

  • Realitzar una higiene de mans freqüent (neteja amb aigua i sabó o solucions alcohòliques).
  • Evitar el contacte o mantenir una distància d’almenys 1 metre amb les persones amb símptomes de refredat (mocs, congestió nasal/conjuntival, tos seca o productiva, aspecte febril o llagrimeig).
  • Cobrir-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús al tossir o estornudar i rentar-se les mans.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, posat que les mans faciliten la transmissió.

Distàncies de seguretat

Amb l’objectiu d’evitar contagis, evitarem fer abraçades, petons o donar la mà. Així mateix, després de l’intercanvi d’objectes amb els nostres clients (targetes de pagament, bitllets, bolígrafs, cartes, etc.), el personal procedirà a desinfectar-se les mans.

Respecte als espais, respectarem el màxim de les capacitats previstes de cada sala establint una densitat màxima de 4 persones per cada 10 metres quadrats. La disposició entre les taules serà superior a un metre entre respatller de cadira a cadira.

Amb aquestes mesures volem mostrar el nostre compromís i responsabilitat davant aquesta situació. El nostre objectiu és continuar proporcionant als nostres clients una experiència amb les mateixes garanties de satisfacció de sempre, però amb prevencions específiques que també permetran protegir la seva salut.

Compromesos amb la societat: COVID-19